Cennik

Klub Malucha Przytulne Gniazdko zapewnia rodzicom:

 • godziny adaptacyjne gratis,
 • materiały do zajęć twórczych w cenie abonamentu,
 • małą grupę dzieci,
 • dodatkowe okolicznościowe atrakcje,
 • zdrowe wyżywienie,
 • opiekę abonamentową i pakietową.

W skład wyżywienia wchodzi

 • śniadanko – 4zł
 • obiadki – pierwsze i drugie danie, kompocik – 11zł
 • podwieczorek – 4zł

2 dni w tygodniu

1050miesięcznie
 • wpisowe 500 zł

3 dni w tygodniu

1150miesięcznie
 • wpisowe 500 zł

5 godzin dziennie

1250miesięcznie
 • wpisowe 500 zł

5 dni w tygodniu

1500miesięcznie
 • wpisowe 500 zł
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zdobądź dofinansowanie i zmniejsz czesne

Dofinansowanie w kwocie 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie malucha lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie przysługuje na dziecko:

 • w wieku od 12 miesiąca do 35 miesiąca życia,
 • pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • pierwsze w rodzinie, w której kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do klubu dziecięcego. Wniosek składają Rodzice wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”:

 • Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 • PUE ZUS
 • Bankowość elektroniczna

Dofinansowanie ” BON Żłobkowy” w kwocie 400 zł miesięcznie do opłaty za pobyt dziecka.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Dofinansowanie „RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY” w kwocie do 1000 zł miesięcznie do opłaty:

przysługuje na pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do ukończenia 35 miesiąca. Maksymalna kwota świadczenia, to 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie wypłacany przez dwa lata w kwocie 500 zł miesięcznie lub przez rok w kwocie 1000 zł miesięcznie na dziecko. Na dziecko objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym nie przysługuje dofinansowanie w kwocie 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie malucha lub u opiekuna dziennego.